Nå SCB:s api från R

Nå SCB:s databas från R

Målet med det här inlägget är att visa hur man kan nå SCB:s API från R med hjälp av paketet pxweb.

SCB:s API

Att ta fram tabeller SCB:s statistikdatabas http://www.statistikdatabasen.scb.se/ är relativt enkelt. Men att använda statistiken från deras tabeller för att göra exempelvis diagram kan vara tradigt. Särskilt om man är intresserad av olika undergrupper eller vill uppdatera siffrorna kontinuerligt.

Tack och lov finns det ett ganska enkelt sätt att komma åt SCB:s databas-API från R. Det är Måns Magnusson, doktorand i Statistik vid Linköpings universitet och något av en R-guru (!?!?) i Sverige som tillsammans med Love Hansson och Leo Lahti byggt R-paketet pxweb som samlar API:er, d.v.s. direkt kontakt med databaser, för en rad olika officiella statistikdatabaser, däribland SCB. Woho! Aldrig mer stökiga tabeller från SCB!

En liten brasklapp: Måns har meddelat att han håller på att skriva om paketet så det här inlägget kan mycket väl bli obsolet.

Och vidare!

Vi börjar med att ladda paketen vi kommer att behöva.

library(dplyr)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(pxweb)
library(plotly)
library(scales)

pxweb

Funktionen ´interactive_pxweb()´ är en interaktiv funktion som kommunicerar med den databas du vill hämta data från. Funktionen skiljer sig lite från SCB:s statistikdatabas men man känner igen sig.

En ganska avgörande skillnad är att man i SCB:s databasverktyg kan låta bli att välja ganska många nedbrytningar. Bland annat kan man i databasverktyget för folkmängd låta bli att dela upp befolkning i civilstånd. I pxweb-paketet måste du i regel alltid välja dessa (i databasverktyget frivilliga) undergrupper. Men det är enkelt hanterat i R (men en mardröm i exempelvis Excel).

 data <- interactive_pxweb()

Funktionen interactive_pxweb()skriver även koden för den data du valt, i det här fallet blev koden:

data <- get_pxweb_data(url = 
            "http://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/BE/BE0101/BE0101A/BefolkningNy",
         dims = list(Region = c('00'),
               Civilstand = c('*'),
               Alder = c('tot'),
               Kon = c('*'),
               ContentsCode = c('BE0101N1'),
               Tid = c('1968', '1969', '1970', '1971', '1972',
                   '1973', '1974', '1975', '1976', '1977',
                   '1978', '1979', '1980', '1981', '1982',
                   '1983', '1984', '1985', '1986', '1987',
                   '1988', '1989', '1990', '1991', '1992',
                   '1993', '1994', '1995', '1996', '1997',
                   '1998', '1999', '2000', '2001', '2002',
                   '2003', '2004', '2005', '2006', '2007',
                   '2008', '2009', '2010', '2011', '2012',
                   '2013', '2014', '2015', '2016')),
         clean = TRUE)

Jag har valt hela riket, alla civilståndstyper, inga åldersnedbrytningar och data från 1968-2016.

Ett problem nu är att jag data med 392 observationer på 5 variabler. Egentligen vill jag bara ha tre variabler: en variabel för år, en för kön och en för folkmängd.

head(data)
##   region civilstånd    ålder kön  år tabellinnehåll values
## 1 00 Riket   ogifta totalt ålder män 1968   Folkmängd 1833641
## 2 00 Riket   ogifta totalt ålder män 1969   Folkmängd 1857631
## 3 00 Riket   ogifta totalt ålder män 1970   Folkmängd 1884570
## 4 00 Riket   ogifta totalt ålder män 1971   Folkmängd 1899395
## 5 00 Riket   ogifta totalt ålder män 1972   Folkmängd 1910239
## 6 00 Riket   ogifta totalt ålder män 1973   Folkmängd 1921499

För att manipulera data använder jag det populära paketet dplyr.

Med funktionen group_by kan jag summera antalet invånare över kön och år.

data <- data %>%
 group_by(kön, år) %>%
 summarise(antal_invånare = sum(values))

På så sätt blir jag av med civilstånd.

Ett till problem är att variablen år inte är defnierad som ett datum så jag använder as.Date() för att ange format. I det här fallet är den i årtal, “%Y”.

data$år <- as.Date(data$år, format = "%Y")

Nu kan vi visualisera med det populäraste paketet för datavisualseringar i R ggplot2.

folkmangd <- ggplot(data) +
 geom_line(aes(x = år,
        y = antal_invånare,
        group = kön, color = kön)) +
 scale_x_date() +
 scale_y_continuous(labels = format_format(big.mark = " ",
                      decimal.mark = ",",
                      scientific = FALSE),
           limits = c(0,5020000)) +
 labs(title = "Folkökning 1968-2016",
    x = "År", y = "Antal invånare", color = "Kön") +
 scale_color_discrete(labels = c("Kvinnor", "Män"))

Med paketet plotly och funktionen ggplotly() kan vi enkelt göra en ggplot till en interaktiv graf. Det är inte svårare än att vi använder funktionen på vår ggplot och vips så är den interaktiv.

ggplotly(folkmangd)
Dela Kommentarer
comments powered by Disqus